img

Utbytteinfo.com

(Siden er under oppdatering 17.12.2022.) Oversikt over historisk utbytte for de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs

Aksje 2022 U% 2021 U%
ABG Sundal Collier Holding0-%110.83%
Aurskog Sparebank0-%0-%
DNB ASA0-%9.754.85%
Gjensidige Forsikring0-%0-%
Helgeland Sparebank0-%0-%
Itera0-0-%
Jæren Sparebank0-%115.29%
Melhus Sparebank0-%10.56.77%
Sandnes Sparebank0-%5.355.41%
SpareBank 1 Nord-Norge0-%10.49.54%
Yara International0-%408.99%