img

Utbytteinfo.com

(Siden er under oppdatering 17.12.2022.) Oversikt over historisk utbytte for de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo BørsVelkommen til utbytteinfo.com

Her finner du utbytte-historikk til de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Dette nettstedet blir drevet på hobbybasis så en kan ikke regne med at denne oversikten til enhver tid er komplett. Jeg håper likevel at denne oversikten kan komme til nytte for flere.

NB: Denne oversikten bruker kun kursen 31.12 for å regne ut Utbyttegrad og P/E. Dette er kun ment som en historisk oversikt. Mye kan ha sjedd med aksjekursen siden dette. En bør derfor sjekke dagens kurs og situasjonen til selskapet nøye før en eventuelt kjøper.

Tallene er justert for splitt, emisjoner, bonusaksjer etc. etter beste evne

For spørsmål, kommentarer og rettelser:

Kontakt: post@utbytteinfo.com

Kjetil Haugland