img

Utbytteinfo.com

Oversikt over historisk utbytte for de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo BørsVelkommen til utbytteinfo.com

Her finner du utbytte-historikk til de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Dette nettstedet blir drevet på hobbybasis så en kan ikke regne med at denne oversikten til enhver tid er komplett. Jeg håper likevel at denne oversikten kan komme til nytte for flere.

 • Regnskapsår:
 • Vær obs på at med 'år' menes regnskapsår, ikke året der utbetaling av utbytte skjer. Årsutbytte for et gitt regnskapsår utbetales vanligvis på vårparten året etter.
 • Utbytte:
 • Utbytte som selskapet utbetaler (årlig, kvartalsvis eller ekstraordinært)
 • Kurs 31.12:
 • Aksjekurs 31.12 for et gitt regnskapsår.
 • EPS:
 • Fortjeneste per aksje. Fortjenesten pr. aksje finnes ved å dividere overskuddet med antall aksjer. Dette tallet finnes i regnskapet til selskapene.
 • Utbyttegrad:
 • (Utbytte / Kurs) * 100 I denne oversikten brukes kursen 31.12.
 • P/E:
 • Selskapets børsverdi delt på selskapets fortjeneste
 • ROI:
 • Return on investment Viser avkastningen fra et år til et annet der utbytte er medregnet. ((Kurs år 2 - Kurs år 1 + utbytte år 2)/ Kurs år 1)* 100.
 • Selskaper som betaler kvartalsvis utbytte: I oversikten er disse utbyttene summert årlig
 • Selskaper som betaler utbytte i utenlansk valuta: Dette beløpet er konvertert til NOK, basert på valutakursen ved Ex Div dato

NB: Denne oversikten bruker kun kursen 31.12 for å regne ut Utbyttegrad og P/E. Dette er kun ment som en historisk oversikt. Mye kan ha sjedd med aksjekursen siden dette. En bør derfor sjekke dagens kurs og situasjonen til selskapet nøye før en eventuelt kjøper.

Tallene er justert for splitt, emisjoner, bonusaksjer etc. etter beste evne

For spørsmål, kommentarer og rettelser:

Kontakt: post@utbytteinfo.com

Kjetil HauglandKommende Ex datoer

Aksje Ex. dato
Se alle
Google+